• Tot 3 maanden voor boekingsdatum - geen annuleringskosten
  • 3 tot 1 maand   voor boekingsdatum - 40% van  de totale arrangementsprijs
  • 1 maand tot 1 week voor boekingsdatum - 70% van de totale arrangementsprijs
  • Laatste week  voor boekingsdatum - 90% van de totale arrangementsprijs